Język:

Kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią Direktes Deutsch przeznaczony jest dla osób pragnących w krótkim czasie nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się językiem. Opiera się na tych samych zasadach co metoda Callana czyli zasada prowadzenia konwersacji przez 95 % czasu lekcji.

Całość kursu przewidziana jest na okres około trzech lat akademickich

(w systemie dwa razy w tygodniu po dwie godziny) i zawiera materiał językowy konieczny do uzyskania certyfikatu ( w j. niemieckim Zertifikat Deutsch).

 

 

 Podstawą kursu jest intensywna praca na zajęciach prowadzonych

w przeważającej części w formie ustnej - wprowadzany materiał ćwiczony jest w postaci pytań i odpowiedzi.

Powtarzanie w szybkim tempie całych struktur w języku niemieckim wywołuje efekt automatycznego ich przyswajania. Uczniowie formułują również krótkie samodzielne wypowiedzi na określony temat podsumowujące przerobiony fragment materiału. Taka forma zajęć pozwala na przyswojenie słownictwa, właściwej wymowy oraz praktyczne opanowanie podstawowych struktur gramatycznych pozwalające na swobodne wypowiadanie się w języku niemieckim.

 

Zajęcia uzupełnione o czytanie oraz pisanie ze słuchu tekstów wcześniej przerobionych ustnie. Dodatkowo uczestnicy kursu otrzymują bardziej tradycyjne ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, pozwalające na utrwalenie materiału.

 

Trudna często gramatyka języka niemieckiego przedstawiona jest

w jasny i przystępny sposób. Praktyczne i nowoczesne słownictwo podzielone jest na działy tematyczne, co ułatwia jego zapamiętywanie oraz wykorzystywanie w praktyce. Już od pierwszych lekcji daje to uczestnikom kursu widoczne efekty nauki - możliwość prowadzenia rozmowy w języku niemieckim w sytuacjach często spotykanych w środowisku niemieckojęzycznym, co wzmacnia ich motywację.

 

 

 Najważniejsze zalety metody bezpośredniej:

• Kurs prowadzony jest w szybkim tempie.
• Uczący się osiągają bardzo szybko dobre efekty w nauce mówienia.
• Kontakt z językiem podczas zajęć jest ciągły. To uczący się mówi przez cały czas.
• Tempo prowadzenia zajęć, wymusza aktywność uczestników i powoduje, że nie można się nudzić mimo jednorodności metody.
• Sposób nauczania jest bardziej jednolity niż przy innych metodach. W mniejszym stopniu zależy od poszczególnych nauczycieli. To cenne, bo nauczyciel może się zmienić i odbywa się to bez szkody, a wręcz z korzyścią dla uczących się.
• Układ graficzny podręcznika ułatwia powtarzanie materiału, równocześnie nie rozprasza niepotrzebnymi elementami graficznymi, umożliwiając koncentrację tylko na „języku”.

Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW
stat4u