Język:

Uczymy metodami Direct Method for English

 

Angielski metodą Direct English jest również jedną z najszybszych metod naucznia i jest to metoda bezpośrednia stosowana do nauki języka angielskiego, oparta jest o konwersacje przez 90 % czasu lekcji. 

 

Metoda Direct English ta umożliwia nauczenie się języka angielskiego do poziomu weryfikowanego egzaminem Cambridge First Certificate (FCE) w czasie czterokrotnie krótszym niż tradycyjnymi metodami i jest tańsza do czterech razy. Student słucha i mówi w języku angielskim 4 x więcej przez 90% czasu lekcji niż podczas lekcji metodą tradycyjną.

 

Metoda Direct English maksymalizuje czas poświęcony na mówienie studentów dzięki lektorowi, który mówi z prędkością ok. 200-240 słów na minutę. Oznacza to, że tempo konwersacji jest znacznie szybsze niż podczas normalnej rozmowy kiedy używamy ok. 150-180 słów na minutę. Student Metody Direct English słyszy ok. 12600 słów na godzinę, a w innych metodach jest to tylko ok. 3000 słów.  To szybkie tempo wzmaga koncentrację i zapobiega znużeniu.

 

Metoda ta jest uznawana za znacznie bardziej efektywną i ciekawszą niż metody tradycyjne, pozwala uniknąć nudy która jest pokonana przez koncentrację studenta przez cały czas trwania lekcji, zaś słaba pamięć studenta jest przezwyciężona przez regularne powtórki przerobionego materiału na każdej lekcji. Dodatkowo Metoda  ta  nie obciąża studenta mozolnym odrabianiem prac domowych bowiem Metoda Callana/Direct English to nauka języka angielskiego bez zadań domowych, jednocześnie pozwalająca na bieżąco śledzić postępy studentów przez przeprowadzanie okresowych egzaminów wewnętrznych. Metoda jest polecana dla osób zapracowanych, posiadających ograniczony czas na naukę.

 

 

Praktyczne informacje o Metodzie Direct Method for English

 

Kurs języka angielskiego metodą bezpośrednią DIRECT METHOD przeznaczony jest dla osób pragnących w krótkim czasie nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się językiem. Opiera się na tych samych zasadach co metoda Callana czyli zasada prowadzenia konwersacji przez 95 % czasu lekcji.

Całość kursu przewidziana jest na okres około trzech lat akademickich

(w systemie dwa razy w tygodniu po dwie godziny) i zawiera materiał językowy konieczny do uzyskania certyfikatu ( w j. angielskim First Certificate of English).

 

Podstawą kursu jest intensywna praca na zajęciach prowadzonych

w przeważającej części w formie ustnej - wprowadzany materiał ćwiczony jest w postaci pytań i odpowiedzi.

 

Powtarzanie w szybkim tempie całych struktur w języku angielskim wywołuje efekt automatycznego ich przyswajania. Uczniowie formułują również krótkie samodzielne wypowiedzi na określony temat podsumowujące przerobiony fragment materiału. Taka forma zajęć pozwala na przyswojenie słownictwa, właściwej wymowy oraz praktyczne opanowanie podstawowych struktur gramatycznych pozwalające na swobodne wypowiadanie się w języku angielskim.

 

Zajęcia uzupełnione o czytanie oraz pisanie ze słuchu tekstów wcześniej przerobionych ustnie. Dodatkowo uczestnicy kursu otrzymują bardziej tradycyjne ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, pozwalające na utrwalenie materiału.

 

Trudna często gramatyka języka angielskiego przedstawiona jest

w jasny i przystępny sposób. Praktyczne i nowoczesne słownictwo podzielone jest na działy tematyczne, co ułatwia jego zapamiętywanie oraz wykorzystywanie w praktyce. Już od pierwszych lekcji daje to uczestnikom kursu widoczne efekty nauki - możliwość prowadzenia rozmowy w języku angielskim w sytuacjach często spotykanych w środowisku angielskojęzycznym, co wzmacnia ich motywację.

 

Najważniejsze zalety metody bezpośredniej:


• Kurs prowadzony jest w szybkim tempie.
• Uczący się osiągają bardzo szybko dobre efekty w nauce mówienia.
• Kontakt z językiem podczas zajęć jest ciągły. To uczący się mówi przez cały czas.
• Tempo prowadzenia zajęć, wymusza aktywność uczestników i powoduje, że nie można się nudzić mimo jednorodności metody.
• Sposób nauczania jest bardziej jednolity niż przy innych metodach. W mniejszym stopniu zależy od poszczególnych nauczycieli. To cenne, bo nauczyciel może się zmienić i odbywa się to bez szkody, a wręcz z korzyścią dla uczących się.
• Układ graficzny podręcznika ułatwia powtarzanie materiału, równocześnie nie rozprasza niepotrzebnymi elementami graficznymi, umożliwiając koncentrację tylko na „języku”.

Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW
stat4u